RÖSLER TuneUp je TAJ koncept u oblasti modernizacije postrojenja za sačmarenje!

… to be up-to-date!
Produktivnost i efikasnost  - su uvek prisutne teme u  našem svakodnevnom delovanju. Brze promene, koje  su pre svega karakteristične za napredak u oblasti tehnike, nude stalno nove šanse i često neočekivani potencijal.  Zbog toga je postala skoro obaveza  da se uvek nanovo razmišlja o modernizaciji sopstvenog mašinskog parka. Naše iskustvo pokazuje, da je retrofit na aktuelno stanje tehnike od suštinskog značaja upravo kod postrojenja sa intenzivnim sredstvima za sačmarenje.

… to think economically!
Retrofitom se ne smanjuje samo potrošnja procesnog sredstva. Paralelno sa dužim vekom trajanja habajućih delova smanjuje se i utrošak za održavanje i servisiranje. Pored ne beznačajne uštede troškova oslobađaju se i novi kapaciteti za proizvodnju.

… to be competitive!
Osvojenim resursima se mogu ostvariti odlučujuće konkurentske prednosti, jer se stvara mogućnost da se na ekonomičan način izgradi sopstveni udeo na tržištu. Optimalna konfiguracija proizvodnih postrojenja, kao i potencijal uštede nastao na osnovu  ekonomičnog održavanja i energetske efikasnosti sistema za sačmarenje će u svim relevantnim kompanijama  ubuduće imati sve veću ulogu.

TURBINE

Srce svakog postrojenja za sačmarenje je turbina. Ona utiče na rezultat sačmarenja i po pravilu je najveći potrošač procesnog sredstva pa zahteva intenzivno održavanje elemenata.  Naša široka paleta proizvoda nudi turbine za svaki slučaj primene.

 

Gamma G – Laka za održavanje

 • Ekstremno visoka brzina izbacivanja zbog proračunatog ugla iskrivljenosti pa samim tim i precizno izbacivanje sredstva za sačmarenje pri  optimalnom stepenu dejstva
 • Energetski efikasnije izbacivanje sredstva za sačmarenje i do 15%
 • Specijalne lopatice od kovanog alatnog čelika sa visokom otpornošću na habanje
 • Jednostavno okretanje smera obrtanja turbinskog kola
 • Obostrano korišćenje lopatica
 • 3-puta duži vek trajanja po lopatici, zavisno od sredstva za sačmarenje
 • Jednostavna zamena lopatica preko poklopca turbine

RUTTEN – Dugotrajna

 • Maksimalna brzina izbacivanja zbog proračunatog ugla iskrivljenosti pa samim tim i precizno izbacivanje sredstva za sačmarenje pri optimalnom stepenu dejstva
 • Energetski efikasnije izbacivanje sredstva za sačmarenje i do 25%
 • Lopatice sa legurom ekstremno otpornom na habanje za visoku otpornost na habanje
 • Obostrano korišćenje lopatica
 • Jednostavno okretanje smera obrtanja turbinskog kola
 • 10 – 16puta duži vek trajanja, zavisno od sredstva za sačmarenje

HURRICANE – Prilagodljiva

 • Na raspolaganju su varijante od liva, alatnog čelika i tvrdog metala
 • Jednostavna nadogradnja i  vađenje  varijanata habajućih delova i prilagođavanje na promenjene zahteve procesa sačmarenja
 • Moderno prihvatno kolo sa jednom pločom i malim brojem habajućih delova a veoma lako za održavanje
 • Inteligentan dizajn zbog izostavljanja unutrašnjih zavrtnja

EVOLUCIJA – Jačina protoka

 • Maksimalani protok sredstva za sačmarenje zbog specijalnog dizajna  turbinskog tela
 • Prihvatno kolo sa duplom pločom sa jače skupljenim Hotspot-om  i zbog toga efikasnije sačmarenje
 • Inteligentan dizajn zbog izostavljanja unutrašnjih zavrtnja
 • Fleksibilna primena turbinskog kola u levom i desnom hodu

SIGURNOST PROCESA

Da bi se zadovoljili visoki zahtevi tržišta, od suštinske važnosti je održavanje konstantanog rezultata sačmarenja. Naša paleta ponude sadrži mnoštvo pomoćnih sistema koji obezbeđuju reproduktivnosti.

 

MagnaValves – Doziranje sredstva za sačmarenje ugradnjom elektromagnetnog polja

Za doziranje egzaktne količine sredstva za sačmarenje u dotok turbine kao i za naknadno doziranje sistem MagnaValves nudi maksimalnu procesnu sigurnost i tačnost. Sistem bazira na jednom permanentnom magnetu i jednom elektromagnetu za egzaktno doziranje količine sredstva za sačmarenje. Magnetno polje se za vreme rada postrojenja neutrališe i sredstvo za sačmarenje može da protiče kroz ventil. Izostavljanjem pokretnih delova sistem iziskuje minimalno održavanje i ima nizak stepen habanja . Kod modela sa regulisanim protokom sa senzorskim kalemom moguće je i merenje protoka.

Školjkasti šiber

Naročito kod doziranja količine sredstva za sačmarenje u dotok turbine školjkasti šiber je dokazan i ekonomičan sistem koji obezbeđuje konstantno snabdevanja turbine sredstvom za sačmarenje. Školjkasti šiberi se pneumatski aktiviraju i mogu se pojedinačno uključivati  i isključivati.


SISTEMSKA REŠENJA

Korišćenjem najrazličitijih  sistemskih rešenja iz naše palete za kratko vreme ćete efikasno optimirati celokupan proces sačmarenja, ostvarićete uštedu troškova i  povećati produktivnost.

 

Magnetni seperator

Magnetni separator služi za odvajanje nemagnetnih čestica, kao na pr. peska,  da bi se redukovalo habanje turbinskih komponenata. Röslerovim  magnetnim separatorom moguće je smanjenje udela peska i na 0,1%.

Dopunjavanje

Preko senzora za nivo napunjenosti sredstva za sačmarenje u rezervoaru uključuje se pneumatski ventil da dopuni nedostajuću količinu sredstva za sačmarenje u bunker. Tako se obezbeđuje konstantna mešavina procesnog sredstva, jer se automatski dopunjuje iskorišćeno sredstvo za sačmarenje.

Obloge za zaštitu od habanja

Naše specijalne obloge Vam nude dalju mogućnost za smanjenje proizvodnih troškova jer se odlikuju patentiranim prijemnim dizajnom, pre svega  zbog svoje dugotrajnosti kao i preventivnim sprečavanjem skupih radova sevisiranja u kućištu za sačmarenje. Jednostavnim obrtanjem ploče mnogostruko se može produžiti  njen vek trajanja.

Automatsko podešavanje slike sačmarenja

Prilikom sačmarenja različitih elemenata različitim programima sačmarenja na poboljšanje procesa se može delovati podešavanjem slike sačmarenja. Podešavanje slike sačmarenja se vrši u zavisnosti od programa i tako omogućava rast produktivnosti.

Kaseta sa sitom

Prodiranje stranih tela kao što su šrafovi ili drugi metalni delovi predstavlja opasnost od oštećenja, može doći čak i do razaranja turbine. Kaseta sa sitom se instalira neposredno ispred ulazne cevi turbine da filtrira strana tela iz sredstva za sačmarenje. Uklanjanje stranih tela se vrši kroz poklopac za održavanje na čeonoj strani.