Uredjaji sa žičanom trajkom - Multitalenat za visoku produktivnost

Protočni uredjaji sa žičanom trakom RDGE

Ovaj turbinski uredjaj za sačmarenje izvanredno je pogodan za svestranu i sveobuhvatnu obradu tehnikom sačmarenja pljosnatih kao i zapreminski velikih i veoma kompleksnih radnih komada u kontinualnom protočnom procesu. Zahvaljujući 4 (uz mogućnost proširenja na 8) turbina velike snage tipa Hurricane, postavljenih oko kućišta (nagnutih kako vertikalno, tako i horizontalno), moguća je sveobuhvatna obrada čak i veoma komplikovanih radnih komada koji imaju džepove i ureze na poledjini.

Za transport delova služi rešetka sa žičanim elementima, veoma otporna na habanje i prilagodjena u pogledu strukture i širine petlji. Specijalno vodjenje kaiša omogućava da donje turbine moraju da sačmare samo u jednom položaju kaiša, čime se takozvano „formiranje senki“ (Cover-Effekt) smanjuje na minimum.