Uredjaji sa koritastom trakom

Šaržni uredjaj sa koritastom trakom RMBC

Šaržni uredjaji za sačmarenje sa koritastom trakom su pogodni za šaržnu obradu radnih komada koji mogu da se obradjuju u bubnju.Optimalni rezultati se postižu kako kod najmanjih, osetljivih plastičnih delova, tako i kod velikih, masivnih radnih komada.

Umesto gumene trake u šaržni uredjaj sa koritastom trakom može da se ugradi traka sa čeličnim elementima, i tada je ona pogodna za komade težine do 150 kg (3000 kg šaržne težine).


Protočni uredjaji sa koritastom trakom RMBD

Sa razvojem ovog uredjaja sa sačmaranje, koji radi kontinuirano, Rösler je realizovao potpuno automatsku obradu radnih komada na najvišem tehničkom nivou. U ovom uredjaju mogu da se obradjuju kako rasuti materijali, tako i radni komadi komplikovanih geometrija. Upravo u vreme enormnog troškovnog pritiska neprocenjiva je prednost što zbog velikih rezervniih kapaciteta ovog uredjaja mogu da se ukinu cele smene. Tako postaju moguće značajne uštede troškova, a da se ne mora prihvatiti gubitak u pogledu kvaliteta i pouzdanosti.