Uredjaji sa valjkastom trakom - Obrada dugačkih radnih komada u kontinuiranom procesu rada

Uredjaj sa valjkastom trakom RRB

Uredjaj sa valjkastom trakom je po svojoj konstrukciji posebno dobar za dugačke radne komade pljosnatog oblika. Radni komadi (limovi, cevi ili profili) jedan za drugim po jednoj valjkastoj traci prolaze predkomoru, komoru za sačmarenje i komoru uredjaja koja sledi iza prethodnih komora. Veoma snažne turbine, postavljene na kućištu kabine, omogućuju svestranu, sveobuhvatnu i procesno bezbednu obradu radnih komada.

Röslerovi uredjaji za sačmarenje sa valjkastom trakom koriste se za uklanjanje cundera, uklanjanje rdje i skidanje farbe sa dugačkih radnih komada pljosnatog oblika. RRB-uredjaj opremljen je jednim našim sistemom turbina velike snage koji brzim vremenom protoka, smanjenjem potrošnje sredstava za sačmarenje i potrebne energije omogućuje smanjenje troškova rada.