Taktno postrojenje za sačmarenje na satelitima komprimiranog vazduha

Satelitski okretni stolovi – princip komprimiranog vazduha RSA 1400

Satelitskim uredjajem sa okretnim stolom SA 1400 moguća je ciljana površinska obrada radnih komada raznih vrsta i kapaciteta u jednoj mašini bez medjusobnog dodirivanja.Spektar ciljeva sačmarenja obuhvata od obaranja ivica i uklanjanja cundera do Shot-Peeninga. Ovaj uredjaj je posebno interesantan i za slučajeve, kada radni komadi treba da se sačmare samo parcijalno.

Koncept je zasnovan na sistemu ugradnih sklopova i može da se opremi sa šest, osam, deset ili 12 satelita i da bude na potpuno automatski pogon. Ovaj tip uredjaja se takodje može opremiti i kao injektorski uredjaj ili uredjaj za sačmarenje pod pritiskom.