Protočno postrojenje za sačmarenje za cevi - Kontinualna obrada cevi i okruglog čelika

Protočno postrojenje za sačmarenje za cevi RDR

Ova kompletna i visoko efektivna varijanta izvodjenja uredjaja za sačmarenje cevi dozvoljava sveobuhvatnu i ravnomernu obradu cevi ili okruglog čelika tehnikom sačmarenja u kontinuiranom protočnom procesu.

Moguće optimalno uklapanje u postojeće proizvodne linije.