Protočno postrojenje za sačmarenje sa trakom

Nema prekida zbog postupka utovara i istovara

RBD postrojenja su savršeno pogodna za kontinuiranu proizvodnju velike količine delova. Na raspolaganju su protočna postrojenja sa trakom - sa turbinama kao i sa tehnikom vazduha pod pritiskom.