Protočno postrojenje za sačmarenje sa omčastom trakom

Protočno postrojenje za sačmarenje sa omčastom trakom SBM

Kod ove serije bregovi rasporedjeni na šipkama za trake sa petljama izazivaju kontinuirani, pužasti, automatski transport radnih komada kroz prostor u kome se vrši sačmarenje, zbog čega je ovaj uredjaj posebno pogodan za sačmarenje rasutog materijala malih dimenzija.