Uredjaji sa valjkastom trakom - Obrada dugačkih radnih komada u kontinuiranom procesu rada

Postrojenje za sačmarenje sa valjkastom trakom za konstrukcije RRBK

Ovi specijalni uredjaji za sačmarenje sa valjkastom trakom razvijeni su za svestrano sačmarenje kompleksnih čeličnih konstrukcija. Pri tome gornje ploče, donje ploče, poprečno zavarena rebra ili pojačanja takodje moraju dobro da se očiste od cundera, a posebno moraju da se očiste zavareni spojevi.

Svestrana obrada (uklj. čeone i unutrašnje površine) vrši se sa dva „prstena za sačmarenje“. Jedan „prsten za sačmarenje“ se sastoji od turbinskih jedinica rasporedjenih kružno na dnu kabine i krovu kabine – kod većih uredjaja dodatno i na stranicama kabine. Turbine jednog „prstena za sačmarenje“ nagnute su poprečno u odnosu na pravac protoka i dodatno u pravcu protoka. Drugi „prsten za sačmarenje“ je postavljen koso, suprotno od pravca protoka. Geometrija sačmarenja, koja potiče od oba „prstena za sačmarenje“ omogućuje da se uspravno stojeća donja ploča u protoku sačmari obostrano, a da se i ivice sačmare u potpunosti.