okretanje sto

Kompaktno rešenje sačmarenja sa optimalnim rezultatom

Kod RWT postrojenja radi se o automatu za sačmarenje, koji  ne zauzima puno prostora, koji se može potpuno automatizovati odgovarajućim manipulacionim uređajima. Radni komadi (na pr. delovi reduktora, zupčanici, vratila,...) se u cilju obrade postavljaju na rotirajuće satelite. Horizontalno i vertikalno krećuća jedinica sačmarenja garantuje se optimalan i reprodukujući rezultat sačmarenja. Za nadgledanje procesa na raspolaganju su obimne opcije (na pr. nadgledanje količine sačme, regulacija pritiska...)