Postrojenja za sačmarenje sa okretnom komorom

Se mogu bez muke integrisati u novu produkcionu liniju

RWK postrojenje se paralelno sa tekućim procesom sačmarenja može manuelno ili potpuno automatski puniti i prazniti. Tako se višestruko štedi dragoceno vreme.
Postrojenje za sačmarenje sa okretnom komorom je perfektno rešenje sačmarenja za radove čišćenja, obaranja ivica i zaptivanja najrazličitijih radnih komada kao na primer glava cilindra, motornih blokova, opruga i delova ramova u industriji automobila.