Ciljana obrada pojedinačnih radnih komada sačmarenjem na okretnim stolovima/satelitskim uredjajima za sačmarenje

Okretni stolovi RDT

Ovaj tip uredjaja odlikuje se mnogostrukim mogućnostima primene. Bez problema mogu da se obradjuju radni komadi različitih veličina, oblika i geometrije, sve do fragilnih delova.


Satelitski okretni stolovi - princip točka turbine RDT–S

Uredjaj ima tri dodata satelitska okretna stola (po želji i više) prečnika od po 1000 mm u robustnoj livničkoj izvedbi, koji su integrisani u ravni okretni sto (prečnik 2.500 mm). Radni komadi se kroz mlaz sredstva za sačmarenje u turbinama velike snage tipa Hurricane ili Rutten obradjuju tehnikom sačmarenja.