Linije za konzerviranje - Tahnika sačmarenja i tehnologija farbanja od jednog proizvodjača

Uredjaji sa konzerviranje

Kompletni uredjaji za konzerviranje se sastoje od individualno prilagodljivih transportnih sistema, jednog predsušača, uredjaja za sačmarenje sa valjkastom trakom, automata za lakiranje i zatim uredjaja za naknadno sušenje. Kao transportni sistemi, u zavisnosti od slučaja primene i lokalnih okolnosti, mogu da se koriste valjkaste trake, pokretne rešetke, poprečni transportni sistemi ili slično. Jedna jedinica za prethodno sušenje, zagrevana na gas, omogućuje obradu materijala skladištenog na otvorenom prostoru. Primarni sloj, nanet automatom za lakiranje, suši se pomoću uredjaja za naknadno sušenje, tako da radni komadi po izlasku iz uredjaja mogu odmah da se preuzmu radi dalje obrade. Pri tome otpadna toplota uredjaja za prethodno sušenje može da se iskoristi radi uštede energije.

Naše usluge:

  • Planiranje fabričkih uredjaja
  • Projektni menedžment
  • Konstrukcija / proizvodnja / montaža
  • Modernizacija postojećih postrojenja
  • Servis za rezervne i habajuće delove
     

Transporteri sa valjcima su važan sastojni deo celog uredjaja za konzerviranje. Pri tome radni komadi (limovi, cevi ili profili) na transporteru sa valjcima prolaze predkomoru, komoru za sačmarenje i sledeću komoru uredjaja. Turbine velike snage, postavljene na kućištu kabine, omogućuju svestranu, sveobuhvatnu i procesno bezbednu obradu radnih komada, a time i željeni stepen čišćenja.

Partners4Steel

Suštinska nadležnost oba procesna stručnjaka firme Behringer i firme Vernet Behringer je precizna tehnologija sečenja testerom spojena sa centrima za visokoučinsko bušenje. Kombinovano sa Röslerovom usaglašenom tehnikom sačmarenja, tačno orjentisanom na proces obrade i radne komade, nastaju iz jedne ruke proizvodne linije (sečenje, bušenje, sačmarenje i lakiranje) bez problema prekida toka procesa!
>>> Za Homepage Partners4Steel