Komora za sačmarenje - Multifunkcionalni tip uredjaja za sačmarenje

Komora za sačmarenje RSKI, RSKD

Serija uredjaja za sve koji mnogo sačmare. Zbog individualnih mogućnosti prilagodjavanja pomoću okretnih stolova, okretnih korpi, uredjaja sa mlaznicama za sačmarenje, klatnih uredjaja i oscilatora itd., skoro da ne postoje granice primene. Čeona vrata otvaraju ceo prednji deo prostora za sačmaranje, sve do sredine rešetke. Injektor sa komprimiranim vazduhom, odnosno uredjaji za sačmarenje sa komprimiranim vazduhom koriste se specijalno za ručno sačmarenje, kao na primer:


Mogu da se preradjuju sva sredstva za sačmarenje koja nisu higroskopna, od krajnje abrazivnih medijuma, kao što je korund ili silicijum karbid, pa do najnežnijih vrsta kao što je vegetabilno sredstvo za sačmarenje ili plastični granulat.