Uredjaji sa pranje/sušenje

Kombinovani uredjaj za pranje i sušenje smanjuje na minimum ručnu obradu delova radi obaranja ivica.

Zaobljavanje, ravnanje, poliranje, čišćenje minijaturnih/malih delova i uklanjanje ulja sa njih. U idealnim uslovima radni komadi mogu da se obradjuju sami sa sobom (deo o deo – bez brusnog tela). U seriji WTA na raspolaganju su kako okrugli vibratori, tako i centrifugalni uredjaji. Oba sistema omogućuju kompletno iznošenje radnih komada – ili kipovanjem ili pražnjenjem radnih komada na dnu.