Uredjaj za brušenje potapanjem

Precizna i uvek reproducibilna površinska obrada osetljivih radnih komada

Mašine za brušenje potapanjem koriste se za obradu visokokvalitetnih radnih komada
Na bazi kliznog brušenja se obaraju ivice, brusi se i polira, pri čemu se koriste različita brusna tela i compounds. Rotirajući nosač alata istovremeno prihvata jedan ili više radnih komada i pokreće ih u punoj masi brusnih tela.