Sušači

Obrada mokrih radnih komada posle procesa kliznog brušenja se praktikuje u najrazličitijim postrojenjima za sušenje. Ona su najčešće direktno vezana za postrojenje za klizno brušenje tako da automatski sledi sušenje radnih komada.

Okrugli susac RT Euro-DH

Novi RT Euro-DH susac (patentiran) izdvaja se po svojoj efikasnosti i dobrim rezultatima susenja. Kroz novo razvijeni sistem za susenje usteda u energiji je do 40% u odnosu na prethodni model.

Vibracioni-okrugli sušač RT...Euro

Sušenje i poliranje sredstvom za sušenje bez fleka i za sjaj površina. Okrugli sušač može da se koristi i kao protočni i u šaržama pri željenom trajanju sušenja.


Sušač sa trakom R...BT

Postrojenje za sušenje, prvenstveno za osetljive delove, koji se za vreme postupka sušenja ne smeju sudarati i za delove sa dubokim malim otvorima u kojim se može zadržati sredstvo za sušenje.


Sušač sa dobošom R...TT

Uređaj visokog učinka za sušenje i poliranje udubljenih ili ravnih radnih komada, koji pri vibracionom kružnom sušenju mogu iznositi sredstvo za sušenje ili zatvoriti separaciono sito.


Sušač centrifuga R...HTZ

Rösler-centrifuge iz serije HTZ izvrsno su pogodne sa sušenje bez fleka, malih delova, pri isključenju mešanja radnih komada.