Surf-Finisher

Automatizovano rukovanje radnim komadima je kombinovano sa selektivnom ili celokupnom obradom površine.

Tehnika Surf-Finish postrojenja koristi visoku procesnu fleksibilnost tehnike kliznog brušenja, specijalno za naročito kompleksno formirane, vredne, rastegljive radne komade. Ona nudi alternative za tehnike postrojenja sa četkama, za brušenje trakom i poliranje ili zamenjuje težak manuelni rad.
Geometrija radnog komada koji se obrađuje se ciljano drži u masi rotirajućih brusnih tela. Rotirajuće kretanje radne posude postiže visok učinak skidanja materijala za veoma kratko vreme. Piece by Piece obrada u protočnom principu se pri tom može realizovati kao i obrada u šaržama. Mogućnosti automatizacije i umreženja sa prethodno priključenim CNC postrojenjem su pri tom skoro pa neograničene.