Okrugli vibratori

Klizno brušenje na 1000struko proveren načint

Sa odgovarajućim perifernim uredjajima za utovar radnih komada i naknadnu obradu okrugli vibratori u svako doba mogu da se prošire u potpuno automatski centar za obradu. Röslerovi okrugli vibratori su zasnovani na robusnoj tehnici uredjaja, sa kojima se lako rukuje, za veoma široki spektar upotrebe. Pogodni su za obradu radnih komada različitih oblika i veličina u svim postupcima obrade.

Tip EC

EC mašine su multifunkcionalni „svemogući“ među okruglim vibratorima. Razlog za to je genijalno napravljen oblik radne posude: jedna poluuzvišena izvedba je pogodna za optimalnu obradu i separaciju kako malih tako i onih velikog volumena ili kabastih radnih komada; idealna i za osetljive delove.


Tip Euro

Serija mašina Euro poseduje tehniku postrojenja idealnu za automatizovane, lančane radne tokove. Opremljena punim uzvišenjem i pneumatski aktvirajućim poklopcem za separaciju može – zajedno sa tehnikom preklopnog tega, koju je razvio Rösler – da vrši automatsku obradu i separaciju.


Tip A

Posebnu klasu učinka ima serija mašina A zajedno sa jakim MS/E-V magnetnim separatorom. Ovde je fokus na efektivnoj obradi i separaciji isključivo magnetnih radnih komada. Preko komande postrojenja se može ugodno vršiti podešavanje i nadzor automatizovanog radnog toka.


Tip R

Okrugli vibratori sa ravnim dnom posude se koriste prevashodno za obradu pozamašnih radnih komada velikog volumena ali i osetljivih radnih komada. Optimalno smeštanje radnog komada u radni prostor se vrši pomoću brusnih tela. Elementi koji zahtevaju isključivo pojedinačnu obradu se tretiraju -razdvojeni pregradama – bez dodira. Vađenje delova vrši poslužilac postrojenja. Mašina se može kompletno isprazniti preko ispusnog podnog poklopaca, koji se isporučuje kao opcija, a razdvajanje radnog komada od brusnih tela je eksterno.


Long Radius

Long Radius mašine su specijalna postrojenja za klizno brušenje za delikatne zadatke obrade kako po principu šarže tako i po protočnom principu. Proporcije radne posude su idealno izabrane, jer su korisna širina i korisna dubina iste kod obostranih zaobljenja. To optimalizuje smeštanje radnog komada pri istovremenon izraženom kretanju valjanja.