Koritasti vibratori

Veličina radnih komada nije ograničena

Röslerov koritasti vibrator se najčešće koristi u oblastima primene u kojima najveći okrugli vibrator nije više dovoljan zbog dimenzija radnog komada. Koritasti vibratori su posebno pogodni za velike delove, osetljive na oštećenja, koji bez medjusobnog dodirivanja mogu da se obradjuju i u velikim komorama. Iz našeg jedinstvenog programa Vam nudimo najrazličitije oblike izvodjenja u dimenzijama radne posude od 180 mm x 530 mm do 1500 mm x 4000 mm.

Koritasti vibrator TE

Ekonomičan koritasti vibrator serije TE se pokreće pomoću vibratorskog motora, koji je prirubnicama direktno pričvršćen na donju stranu radne posude. Direktni prenos snage smanjuje potrošnju energije pri punoj dejstvenoj snazi obradnog učinka i kompaktnog načina građe.


Koritasti vibrator TSD

TSD-koncept direktnog pogona, baziran na specijalnim Rösler-ovim disbalans-motorima, ima posebno visok učinak, fleksibilan je i ne zauzima puno prostora. Pogonsko kretanje se preko čeonih strana zida prenosi direktno na masu koja se obrađuje. Zbog specijalne pogonske tehnike TSD koritasti vibrator ima najjači učinak na tržištu.
Ovim specijalnim pogonom se mogu obrađivati veoma teški elementi od više stotina kilograma kao i osetljivi radni komadi.


Koritasti vibrator TU

Obrada dugačkih delova tehnikom kliznog brušenja je odavno čvrsto etablirana metoda za ekonomično obaranje ivica velikih delova, zaobljivanje i postizanje ravnomerne površine. Ova grupa mašina koristi koncept pogona naših uspešnih linearnih protočnih postrojenja. Koncept specijalnih vibracionih motora/ koncept disbalansnih paketa, koje je razvio Rösler, dozvoljava ravnomernu obardu delova dugih i do 6.000 mm. Mogu se dobiti i postrojenja sa pražnjenjem radne posude.


Koritasti vibrator RMO

Röslerovi mobilni koritasti vibratori sa integrisanom zonom separacije se bez problema mogu ugraditi u proces proizvodnje. Ova mašinska tehnika sa direktno ugrađenom posudom za cirkulaciju procesne vode je nepobediva u procesu mokre obrade.
Ona bez problema omogućuje površinsku obradu kao finansijski povoljno ostrvsko rešenje – direktno na mestu proizvodnje.


Koritasti vibrator Minor

Minor prenosi sistem direktnog pogona (TA) u seriju malih vibratora. Kompaktan, sa visokim učinkom i univerzalan u primeni omogućava ekonomičnu obradu radnih komada malih dimenzija kao i malih serija. Može biti interesantna i varijanta obrade deo o deo, bez primene sredstava za obradu.