Centrifuge za čišćenje

Centrifuge za čišćenje RZ 60 M-V-KB

Snažna RZ 60 M-V-KB je naša najmanja centrifuga, perfektna je za primenu preglednih protočnih količina. Na osnovu svoje veličine zauzima veoma malo mesta i vrlo je fleksibilna. Pomoću dvofaznog postupka čvrsta tela se bez problema odvajaju od tečnosti. Poluautomatska centrifuga za čišćenje savlada 400 l na sat i stvara pri tom minimalnu buku pri veoma dobrom učinku separacije.


Centrifuge za čišćenje RZ 120

U oblasti poluautomatskih centrifuga za čišćenje- mašina RZ 120 M ima najveći učinak za izvršenje svojih zadataka. Pored visokog učinka ima još jednu odlučujuću prednost za svoj slučaj primene – razdvajanje u 3 faze. Ovde je moguće da se izvrši separacija dve tečnosti i lebdećih granula i prema tome moguće je i ponovo korišćenje ili uklanjanje. Naravno da je kod ove mašine moguće i dvofazno razdvajanje. Za stalnu fleksibilnost nudimo Vam voznu izvedbu ove centrifuge.


Centrifuge za čišćenje RZ 150

Konfrotirani ste sa velikim količinama protoka? Nema problema, tu je automatska Rösler-ova centrifuga za čišćenje RZ 150 A! Autamatskim iznošenjem mulja izbegnuto je manuelno pražnjenje. Olakšana ekološka proizvodnja sa vrhunskim kvalitetom od Rösler-a.