Centrifugalna postrojenja

Centrifugalno brušenje povećava učinak

Sa Röslerovim centrifugalnim postrojenjem može da se postigne povećanje učinka za 10 do 30 puta u odnosu na obradu u vibratorima. Pri tome različiti tipovi i veličine uredjaja omogućuju najveću fleksibilnost primene. Njihov spektar obrade se prostire od tankozidnih opružnih elemenata do masivnih delova reduktora na kojima se vrši obaranje ivica, klizno brušenje, zaobljavanje ili poliranje.

2-šaržni sistem
Sa posebno ekonomičnim 2-šaržnim sistemom i apsolutno pouzdanom kontrolom zazora prstena Rösler je u prošlosti izazvao revoluciju na tržištu. Podešavanje zazora može da se vrši manuelno ili automatski.

Oblik niske izvedbe
Sledećom značajnom novinom može se smatrati oblik niske izbedbe koji smo uspeli da predstavimo širom sveta kao prvi ponudjač. Ukupno smatramo da smo tehniku cetrifugalnih postrojenja razvili do nivoa serije. U prilog ubedljivih prednosti našeg koncepta govori i izvanredan uspeh našeg centrifugalnog postrojenja koji je daleko najprodavaniji na tržištu.

Centrifugalna postrojenja serije E

Ova serija je kompaktna verzija, koja se koristi sa ili bez eksternog uređaja za separaciju u modularnom sistemu. Moguće su obrade deo o deo, ili pojedinačna obrada sa direktnim uzimanjem radnih komada iz radne posude, kao i korišćenje dodatne sito-mašine.
Modularni sistem je pogodan za individualne zadatke obrade. Sa sito-mašinom odvojenom od centrifugalnog postrojenja mogu se rešiti teži zadaci separiranja.


Centrifugalna postrojenja serije E/SM i S/A

Ove serije povezuju jedinicu obrade direktno sa uređajem za separaciju radnih komada.Time je naročito olakšano korišćenje mašine. Jer medijumi obrade ostaju posle njihovog odvajanja u postrojenju. Kombinovana radna i separatorska jedinica se posle procesa separacije motorno pokreće nazad na radnu poziciju pa tako medijum obrade ponovo dolazi u radnu posudu – spreman za rad u sledećoj šarži.


Centrifugalna postrojenja serije E-A

Koncept E-A centrifugalnih postrojenja predstavlja automatizovan radni tok u kopaktnom dizajnu. Ova tehnika postrojenja se može idealno spojiti sa automatskim punjenjem radnih komada i postrojenjem sa sušenje.


Centrifugalna postrojenja serije A2 (Profi-Line)

Profi-Line centrifugalna postrojenja su razvijena po Röslerovom 2-šarže sistemu. Tehnika 2 šarže nudi istovremenu obradu i separaciju najboljeg kvaliteta. Mešanje delova od šarže do šarže se može skoro sasvim isključiti.