Proizvodne ćelije

Svojim proizvodnim ćelijama Rösler nudi, pre svega interesantne mogućnosti obaranja ivica na osetljivim radnim komadima sa teško pristupačnim konturama. Izvedene za ciljano za pažljivo obaranje ivica kod duroplastičnih i visoko punjenih termoplastičnih radnih komada stoje Vam na raspolaganju satelitska takt-postrojenja, postrojenje sa obrtnom gredom i postrojenje sa obrtnim stolom.

Radne ćelije su pre svega pogodne za obaranje ivica kod delova utikača, segmenata pumpi i delova iz oblasti auto motiva. Precizna obrada definisanih površina u spoljnoj oblasti se ubraja u spektar primene Rösler-ovih proizvodnih ćelija kao i definisano sačmarenje unutrašnjosti otvora i prolaza. Moguće je istovremeno unutrašnje i spoljno sačmarenje.

Rösler-proizvodne ćelije se mogu bešavno i sigurno za proces integrisati u proizvodna ostrva kao i proizvodni lanac a mogu se i modularno opremiti sistemom robota i manipulativnim sistemima.

Uredjaj sa obrtnim stubom RWS1200

Proizvodna ćelija tipa RWS1200 je uredjaj za nežno obaranje ivica razvijen specijalno za razne vrste delova od duroplasta, sa različitim kapacitetima.

Princip funkcionisanja
Pomoću obrtnog stuba se u dva takta, na dva satelita postavljena jedan naspram drugog, profilima obaraju ivice pojedinačno ili u grupama. Dok se jedan satelit puni, odnosno prazni, na drugom satelitu se izvodi proces obaranja ivica. Zahvaljujući modularnom sistemu mogu se ponuditi različite izvedbe, prilagodjene potrebi. Uredjaj za obaranje ivica može da se integriše bešavno i proceesno-bezbedno u proizvodno ostrvo. Na primer tamo, gde se u jednoj ili više mašina za livenje pod pritiskom ili presama proizvode različiti delovi kojima posle izrade automatski moraju

Karakteristike RWS1200

 • Sistem sačmarenja koji može da se opremi sa jednom turbinom ili sa do osam mlaznica za sačmarenje, radi dvotaktno

Različita oprema stanica:

 • obrtni sateliti za 1 - 6 prijema delova po stanici
 • sateliti pozicionirani u pravcu obrtanja

Primeri upotrebe:

 • kućišta za prigušne poklopce
 • kućišta za pumpe

Uredjaj sa obrtnim stolom RSA1500

Uredjaji sa obrtnim stolom se po pravilu koncipiraju sa individualnim stepenom automatizacije za obradu odredjenog radnog komada. Zbog toga se serija RSA bazira na sistemu ugradnih sklopova koji kako za ručno punjenje, tako i za poluautomatski ili potpuno automatski rad sa robotima za punjenje, omogućuju ekonomično rešenje.

Princip funkcionisanja

Princip funkcionisanja U stanici za utovar i istovar se sačmareni radni komadi iznose iz uredjaja za prijem radnih komada, a postavljaju se radni komadi koji treba da se obradjuju. Taktovanim obrtanjem obrtnog stola radni komadi prolaze radne stanice: položaj utovara i istovara, ulaznu prevodnicu, pozicije sačmarenja, poziciju produvavanja/izlazne prevodnice. Vertikalne i horizontalna postrojenja sa uredjajem za ppokretanje dizni, koja rade linearno, povećavaju stepen automatizacije uredjaja i obezbedjuju punktualno obaranje ivica delova.

Karakteristike RSA1500

 • Sistem za sačmarenje sa do 10 pištolja sa mlaznicama, koji radi taktovano sa do 12 satelita, za mauelno ili ručno punjenje

Za obaranje ivica kod:

 • malih i srednjih delova
 • osetljivih delova

Primeri upotrebe:

 • poklopci za motore
 • kućišta za pumpe
 • savijeni usisnik
 • tankozida kućišta za sigurnosne prekidače
 • kočioni klipovi
 • remenice