Postrojenja za obradu rastresite robe

Svoju prednost Rösler dokazuje i u obradi malih do srednjih neosetljivih radnih komada, bez obzira da li se radi o bregastim osovinama, ventilima, ili drškama tiganja. U središtu je, pri tom, kontinuirano obaranje ivica pri ravnomernom transportu radnih komada i definisanoj brzini.

Inovativnim dizajnom doboša i transportnog puža , Rösler postrojenja za obradu rastresite robe su postala idealna za celokupnu i sigurno-procesnu obradu ovakvih radnih komada .Dok se Multitumbler RMTS prvenstveno odlikuje 100-procentnom čistoćom šarže i velikom pouzdanošću i kod grubih uslova tretmana, postrojenja sa omčastom trakom iz serije RSBS , zbog doboša za čišćenje prednjače u optimalnoj čistoći radnih komada posle procesa sačmarenja.

Cilindrični uredjaji RSBS1201/1702

Cilindrični uredjaji serije tipa RSBS koriste se za kontinualno obaranje ivica velikog broja delova od duroplasta koji podnose rasuto stanje

Princip funkcionisanja
Preko dovodne trake i vibracionog žljeba delovi se dovode do trake sa petljom uredjaja za obaranje ivica. Specijalna gumena traka sa petljom izvedena je kao bregasti pužni transporter i time obezbedjuje ravnomeran transport sa definisanom brzinom u okviru zone sačmarenja. Obaranje ivica delova vrši se pomoću turbina koje su postavljene u krovu komore za sačmarenje, iznad trake sa petljom.

Posle obaranja ivica, delovi se u jednom integrisanom bubnju za čišćenje višestrukim okretanjem oslobadjaju slepljenih ostataka sredstva za sačmarenje. Tako delovi mogu da se vode direktno u sledeći radni korak.

Karakteristike RBSK1702

  • 1 - 2 turbine, kontinualan način rada

Za automatsko obaranje ivica kod:

  • većeg broja komada
  • malih i srednjih delova u radu sa rasutim materijalom

Primeri upotrebe:

  • Kućišta i poklopci prekidača za elektroinstalacione delove
  • Kućišta za sigurnosne prekidače
  • Drške tiganja
  • Pepeljare
  • Bregaste osovine

3 Šaržni uredjaji – tip RMTS

Ovaj uredjaj za sačmarenje je ubedljiv zbog svoje robusne i kompaktne izvedbe, visokih standarda bezbednosti i fleksibilnih mogućnosti upotrebe. Multitumbler tipa tipa RMT 3 dizajniran je za obradu malih delova u rasutom stanju minimalne veličine od 2.5 mm. Ali, i veći, neosetljivi delovi mogu efikasno i ekonomično da se obradjuju u ovoj mašini. Multitumbleri su pogodni za upotrebu kao pojedinačni uredjaji kao i za integraciju u potpuno automatske sisteme sa uredjajima za utovar i istovar koje mi možemo da isporučimo. Da bi se obezbedio veoma bezbedan rad bez operatera u koncept uredjaja se mogu integrisati opcije kao što je atomatsko naknadno doziranje sredstva za sačmarenje.