Postrojenja sa pokretnom trakom

Svojim postrojenjima sa pokretnom trakom, namenjenim za obaranje ivica na plastici, Rösler nudi postrojenja visokog učinka za obaranje ivica na radnim komadima od duroplastike i visoko ispunjene termoplastike. Rösler-ova postrojenja sa pokretnom trakom omogućuju veoma pažljivu obradu, čak i za vidljive delove.

Naročito su pogodna za obradu radnih komada, koji se tokom procesa obrade ne smeju međusobno dodirivati, kao na primer kućišta prekidača, delovi pegle ili automatskih osigurača.

Inovativni detalji, moderni usisni sistemi za transport sredstva za sačmarenje, čišćenje i ponovna priprema, višestepeni proces sa sitima, kaskadni separator i separator prašine kao i antistatički uređaj su standardi za Rösler. Podrazumeva se da su naša postrojenja sa pokretnom trakom opremljena dodatnim automatizovanim sistemima kao što su roboti a nudimo i umrežavanje u kompletne proizvodne lance.

Kompaktan uredjaj sa trakom tipa RSAB370-T1+1

Trakasti uredjaj RSAB370-T1+1 kao mala i kompaktna mašina nudi iste prednosti kao i veliki uredjaji iz te serije.

Princip funkcionisanja
Delovi, na kojima treba oboriti ivice, mogu da se postave na žičani transporter ili manuelno ili pomoću uredjaja za manipulaciju koji transportuje delove kroz zonu sačmarenja izmedju centrifugalnih točkova. Zatim delovi prolaze zonu produvavanja u kojoj se oduvava sredstvo za sačmarenje koje se zalepilo za delove. Posle napuštanja prostora za sačmarenje delovi se istovaruju preko jednog tobogana (opcionalno preko vibracionog transportnog žljeba).

Za automatsko obaranje ivica kod:

 • tankozidnih delova i delova osetjivih na lom
 • malih do srednjih količina
 • delova pegle

Primeri upotrebe:

 • Kućišta za prekidače
 • Remenice
 • Delove pegli
 • Sigurnosni prekidači

Tehnički podaci:

 • upotrebna širina 370mm
 • upotrebljiva visina 150 mm

Uredjaj sa trakom velike snage tipa RSAB470-T2+2

Protočni uredjaj tipa RSAB470-T2+2 je veoma snažan uredjaj za obaranje ivica sa četiri turbine koji je pogodan za kontinuirano obaranje ivica velikih količina delova od duroplasta.

Princip funkcionisanja
JPo dve turbine iznad i ispod transportne trake obezbedjuju intenzivan i ravnomeran rezultat obrade. Za razliku od malog kompaktnog uredjaja sa trakom, kod SAB-a 470 se sredstvo za sačmarenje transportuje pomoću elevatora do kaskadnog sekača.

Karakteristike RSAB470-T2+2

 • 4 turbine, kontinualan ili taktni rad, sistem nosača delova opcionalno moguć

Za automatsko obaranje ivica kod:

 • malih i velikih količina
 • malih i velikih delova
 • osetljivih delova

Primeri upotrebe:

 • Delovi od vlažnog poliestera (SMC/BMC) kao što su reflektori, kućišta za brojače
 • Delovi pegli
 • Kućišta za prekidače
 • Kućišta za sigurnosne prekidače
 • Drške tiganja

Tehnički podaci:

 • upotrebna širina 470mm
 • upotrebljiva visina 150 mm