Uredjaji za pranje sa kabinama

Rösler ove uredjaje za pranje proizvodi od plemenitog čelika 1.4301 (AISI 304). Uredjaji za pranje sa kabinama su koncipirani za najrazličitije faze procesa: višestepeno čišćenje, pasiviranje, produvavanje i sušenje. Pritisak prskanja za proces pranja proizvode centrifugalne pumpe pod visokim pritiskom. Na taj način se sa površine uklanjaju čak i uporne nečistoće, kao što su ostaci ulja.

Alternative procesa:

  • Horizontalna rotacija korpi
  • Vertikalna rotacija korpi za procese pranja potapanjem ili prskanjem
  • Postavljanje srednjih, velikih i osetljivih radnih komada na specijalne držače za radne komade

Opcije:

  • Skimeri za ulje
  • Filterski sistem sa zamenjivim filterskim patronama