Mašine za pranje sa cikličnim taktom (karusel)

Röslerove karuselske mašine za pranje sastoje se od jedne rotirajuće platforme sa više komora za različite cikluse čišćenja i produvavanja. U zavisnosti od oblika i veličine radnih komada, delovi se odlažu direktno na platformu ili se postavljaju na specijalno konstruisane držače. Utovar i istovar se vrši manuelno ili automatski pomoću robota. Bitna prednost ovog tipa uredjaja je u malom prostoru koji je potreban u poredjenju sa trakastim uredjajima za pranje.

Mašina za pranje sa 3 stepena procesa: Uklanjanje ostataka ulja i emulzija se vrši u dve odvojene zone (sa niskim i visokim pritiskom), pranje pod visokim pritiskom i produvavanje.

Radni komadi se postavljaju vertikalno na rotirajuće držače. Jedan robot preuzima utovar i istovar.