Specijalne konstrukcije

Koncepcija i realizacija postrojenja i procesa, koji su prilagođeni na inividualne kupčeve potrebe, predstavlja naročitu prednost Rösler-a. Na osnovu obimnog iskustveno tehničkog Know-How-a, kompetencije za sistemske međuzavisnosti i na osnovu mnogobrojnih sopstvenih, po celom svetu postojećih centara za razvoj i testiranje, Rösler-ova rešenja Vam u najvećoj meri garantuju kvalitet i ekonomičnost i omogućuju odlučujuću prednost na tržištu.

Nije slučajno baš Rösler predvodnik, inovator i vodeća firma na tržištu u oblasti obrade površina – nisu slučajno baš Rösler-ova postrojenja najčesće prodavani sistemi na svetu. Mnogobrojni certifikati i zadovoljni kupci govore o inovativnom karakteru preduzeća. Individualno konstruišemo i pravimo specijalne elemente.

U stanju smo, pomoću robotske simulacije na kompjuteru da unapred tačno proračunamo i odredimo puteve procesa.

Uverite se sami i zajedno sa nama pronađite najbolji put : Rösler - finding a better way...