Postrojenja za brušenje potapanjem i povlačenjem

Oblast korišćenja ovih postrojenja su turbinski elementi sitnije građe na primer komresorske lopatice ili segmenti, elementi diska da bi se postiglo definisano zaobljivanje u "profilu jelke".

Ali mogu se obrađivati i ozubljeni elementi. Tada radne komade prihvataju pojedinačna rotirajuća vretena i pomeraju ih kroz statičnu masu brusnih tela.

Osetljive oblasti radnog komada se mogu prekriti i tako zaštititi pre obrade.