Postrojenja sa zaokretnim stolom

I površina na kojoj se vrši proizvodnja košta. Zato Vam Rösler nudi svoje postrojenje sa zaokretnim stolom, odnosno jednu krajnje kompaktnu formu postrojenja za obradu malih do velikih radnih komada.

Sto koji se zaokreće na spolja, nije samo krajnje ergonomičan i zauzima malo prostora, već omogućava pre svega da se utovar i istovar vrši izvan postrojenja. Za optimalno postavljanje radnih komada sto se oprema satelitima. To pak omogućava obradu gotovo svakog radnog komada: od malih lopatica turbine od većh delova stajnog trapa.

OOpcionalna unutrašnja koplja za sačmarenje na krovu postrojenja sa zaokretnim stolom dozvoljavaju i unutrašnje sačmarenje cilindričnih radnih komada na pr. vratila.