Postrojenja sa L-vratima

Rösler-ova ponuda postrojenja sa L-vratima daje veoma interesantne mogućnosti za proizvođače stajnih trapova. Izvedena za obradu radnih komada velikih formata, L-forma ulaznih vrata dozvoljava utovar i istovar pomoću krana, koji se u halama koristi bez ikakvog prolema.

Precizna obrada definisanih površina po spoljnoj oblasti spada u spektar primene Rösler-postrojenja sa L-vratima, kao i definisano unutrašnje sačmarenje otvora i prolaza. Moguće je i istovremeno unutrašnje i spoljašnje sačmarenje.

Korišćenje robota garantuje sigurne, potpuno automatske procese proizvodnje. Automatska zamena dizni je integrisana u proces obrade.