Postrojenja sa kolicima za utovar

Optimalna ekonomičnost mašina za površinsku obradu zahteva automatizaciju postupaka punjenja i pražnjenja. Površine na kojima se vrši proizvodnja koštaju. Zato su potrebna kompaktna postrojenja za sačmarenje sa visokim učinkom.

Rösler-pneumatsko postrojenje sa kolicima za utovar u Aerospace-oblasti predstavlja sazrelo rešenje ekonomičnosti prostora pri obradi malih i srednjih elemenata kao na pr. lopatice turbina i turbinskih prstenova od inkonela, titana ili čelika.

Rösler postrojenje sa vazduhom pod pritiskom za sačmarenje sa uvozećim kolicima za punjenje omogućava optimalan pristup oblasti punjenja i pražnjenja. Ona su modelarno ugrađena i multifunkcionalno primenjiva. Spektar primene se isteže od obaranja ivica, skidanja slojeva i čišćenja do zaptivanja površina pomoću kugličnog sačmarenja.

Inovativni detalji, kvalitetna izvedba čelične komore sa gumom za zaštitu od habanja, modernim usisnim sistemima za transpot sredstva za sačmarenje, čišćenjem i reciklažom su standard za Rösler. Podrazumeva se i to da naše kabine za sačmarenje opremamo i sistemima za automatizaciju. Optimalno korišćenje robota i dodatnih osa garantuju maksimalnu konstantnost procesa pri preciznoj izradi.