Nadzor procesa

Najveća sigurnost procesa kao i pouzdano ponavljanje istog, su kriterijumi koji upotrebu sistema za nadzor proizvodnje čine neophodnim. Sa PC Supervizorom Rösler je razvio kompjutersku komandu specijalno za industriju vazduhoplovstva i svemirskih raketa, koja ceo proces obrade nadzire i vizualizuje.

To stvara osnovu za bolje i sveobuhvatnije razumevanje Vaše procesne tehnike, koja daje mogućnost nadzora na daljinu kao i daljinsko podešavanje. Pored toga uz pomoć PC supervizora mogu se podržavati razne funkcije u industriji 4.0.

PC supervizor se može dobiti u dve varijante: kao PC supervizor SPC stavlja se u proces obrade za statističku kontrolu procesa i služi pre svega za olakšavajuće sastavljanje protokola i dokumentacija.

Kao PC supervizor Master stavljen je na raspolaganje kao celovita procesna komanda. U ovom višem stepenu izgradnje, postrojenjima se može direktno komandovati odnosno može se vršiti direktno optimiranje procesa. Biće moguć i integrisan menadžer servisiranja za habanje elemenata. Postrojenje i njegovi pojedinačni sistemi se optički vizualiziraju i omogućuju perfektan pregled procesa.

Moguće je direktno povezivanje u kupčevu mrežu.