Mobilni sistemi za sačmarenje

Rad na upravo skinutim komponentama se može pojednostaviti upotrebom Rösler-ovih mobilnih sistema za sačmarenje. Moguća je znatna ušteda vremena i troškova zbog fleksibilne primene u svim ugradnim situacijama. Mogu se dobiti u različitim fazama razgradnje tako da ćemo naći odgovarajući mobilni sistem i za Vašu primenu.

Spektar primene Rösler-ovih mobilnih sistema za sačmarenje se kreće od jednostavnih zadataka čišćenja, preko skidanja sloja (strippen) sa lakiranih površina, do manuelnog usmerenog sačmarenja na strukturama aviona.