Koritasti vibratori

Koritasti vibratori su pogodni za obradu površina strukturnih elemenata aviona od aluminijuma ili titana, elemenata stajnog trapa ili reduktora. Pri tom se mogu obrađivati radni komadi dužine do 8000 mm i širine od ca. 1000 mm. Zadatak obrade u tom slučaju je ravnanje površina, uklanjanje tragova obrade, obaranje i zaobljivanje ivica.