Kabine za mokro sačmarenje

Iz široke palete proizvoda za proces mokrog sačmarenja Rösler nudi odgovarajuča postrojenja za manuelno kao i za automatsko sačmarenje, za male kao i velike radne komade.

Proces mokrog sačmarenja se koristi za poboljšanje površina i čišćenje, skidanje laka i pripremu za nanošenje slojeva kao i za obaranje ivica i Shot Peening. Proces se bazira na vodi sa sredstvom za sačmarenje i pogodan je naročito za obradu osetljivih i precizno izrađenih delova.

Značajne prednosti su:

  • Nema podizanja prašine
  • Pogodan za korišćenje finih sredstava za sačmarenje
  • Mala potrošnja sredstva za sačmarenje zbog zaštitnog sloja vode
  • Mali rizik od zgrudnjavanja sačme

Specijalne, veoma izdržljive pumpe za mulj za cirkulaciju mešavine vode i sredstva za sačmarenje imaju tehničke i ekonomične prednosti i aktivno doprinose zaštiti prirodne sredine.

Sva postrojenja raspolažu inovativnim i obimnim Rösler- ovim rešenjima za prečišćavanje procesnih voda. Tu pored ostalog spadaju i centrifuge, hidro-cikloni kao i patentirani hemijski prečistači procesne vode.