High Speed okrugli vibratori

Radni učinak ovih postrojenja je 10 puta veći u od učinka konvencionalnih okruglih vibratora. Ova postrojenja se koriste na primer pri kovačkoj izradi delova turbina.

Elementi se obrađuju kao rasuta roba. Visok učinak protoka i odgovarajući visok stepen uklanjanja materijala su tehnološke karakteristike ovog postrojenja.


Standardni okrugli vibratori

Ova postrojenja se primenjuju za obradu turbinskih elemenata, sitnijih aluminijskih elemenata posle CNC obrade, elemenata livenih pod pritiskom ili drugih radnih komada različitog materijala gde se skidaju pucne. Pri tom se radni komadi obrađuju kao rasuta roba.

Zadaci obrade su na primer završna obrada turbinskih elemenata ili drugih delova motora da bi se dostigle definisane vrednosti hrapavosti, obaranje ivica kao zaobljivanje ivica.