Domlose okrugli vibratori / Specijalni vibratori

Ova postrojenja se koriste za obradu površina delova motora, delova lopatica i diska rotora, segmenata lopatica i ozubljenih elemenata. Pri tome se elementi zategnu za postrojenje i tako se realizuje visoko efektivna obrada.

Zadaci obrade su ravnanje, uklanjanje tragova obrade, smanjenje hrapavosti površine na defininisane vrednosti.

  • Zaobljivanje ivica na leading i trailing edges se može uzeti u obzir.
  • Ova postrojenja se mogu izraditi sa prečnikom do 2200 mm i više.