Centrifugalna postrojenja

Ova tehnika postrojenja svoju primenu nalazi u obradi radnih komada malih dimenzija kao na pr. kompresorskih lopatica ili drugih sitnih delova.

Ciljevi obrade su pri tom obaranje ivica, uklanjanje tragova obrade brušenjem, skidanje „kovačkog sloja“ posle procesa kovanja na primer lopatica turbina.

Ovih postrojenja ima i u poluautomatskoj i u potpuno automatskoj izvedbi.