Zaobljavanje ivica sa Röslerom: Završna obrada površine od profesionalca

Ivice radnih komada nisu samo rizične zbog povreda ili sigurnosti prilikom montaže, zaobljene ivice radnih komada su čak i višestruko tehnički neophodne za funkcionalnost.

Pre svega je u industriji alata zbog optimizacije veka korišćenja alata elementarno zaobljavanje sečenih ivica. Klizno brušenje je najekonomičnije rešenje da se ivice mase delova kao i veoma osetljivih radnih komada sa visokim zahtevima kvaliteta izvodljivo i brzo zaoble.

Zbog svetski najobimnijeg programom procesnih sredstava na tržištu kao i obimnog portfolia postrojenja za  brušenje i sačmarenje sa Röslerom se mogu pstići optimalno kontrolisani rezultati od potpunog uklanjanja oštrih ivica do potpunog zaobljavanja ivica.

Takva mašina na terenu Tehnika kliznog brušenja

Takva mašina na terenu Tehnika sačmarenja

Mogući radni komadi za proces "Zaobljavanje ivica"

 • Architectural Hardvare / Ručice
 • Pribor za jelo
 • Bušilica
 • Parne turbine lopatice
 • El komponente
 • Glodalica
 • Belt / cipela kopče
 • Link ploče
 • Combination klješta
 • Laboratorijske kašike
 • L-komad
 • Diskovi
 • Listovi testere od Coil
 • Shift psi
 • Kopče za kaiš
 • Kvake
 • Tee
 • Zupčanici
 • Ručica menjača, piano keis, ručke nameštaj