Uklanjanje peska sa Röslerom: Smanjite troškove po livenom delu

Uklanjanje peska sa radnih komada nastalih tehnikom livenja postavlja velike zahteve u vezi stabilnosti postrojenja, otpornosti turbina na habanje i filterske tehnike za sredstvo za sačmarenje. Röslerova ponuda postrojenja za sačmarenje za livnice obuhvata mnogobrojne različite tipove mašina ( kao postrojenje za sačmarenje sa koritastom trakom, sa visećim kolosekom, sa obrtnim stolom, sa žičanom trakom, sa dobošom i robotima ali i specijalne sisteme kao što su postrojenje sa obrtnim stolom za velika opterećenja i postrojenja za sčmarenje blokova motora) koji su dorasli ovim zahtevima i ispunjavaju sve specifikacije za obradu površina u modernim livnicama.

Tako na primer komora za sačmarenje od manganskog čelika ima perfektno zaptivanje i stabilnost. Pojedinačno zamenljive i obrtne ploče za zaštitu od habanja od manganskog čelika u oblasti sačmarenja, koje su postavljene po patentiranom principu krovnih cigli produžuju vek trajanja mašine. Turbine visokog učinka garantuju visok učinak sačmarenja za kratko vreme obrade.

Postrojenja se dodatno mogu opremiti i komponentama kao što su vibracioni transportni kanali za odnošenje peska i polomljenih komada pre reciklaže sredstva za sačmarenje ili Röslerov magnetni separator sa perfekcioniranim stepenom separacije peska iz procesa livenja od sredstva za sačmarenje.

Takva mašina na terenu Tehnika sačmarenja

Mogući radni komadi za proces "Uklanjanje peska"

 • Neobrađeni delovi armatura
 • Zaptivni prstenovi
 • Fino liveni grozdovi
 • Ležaj prirubnice
 • Liveni gvozdeni delovi
 • Kućište i rešetke
 • Delovi  reduktora
 • Osnovni okvir
 • Livena stabla sa šiberom
 • Liveni delovi od aluminijuma
 • Liveni grozdovi
 • Kućište pogona zadnje osovine
 • Kokilni liveni delovi
 • Klipni prstenovi
 • Sabirnik
 • Neobrađeni delovi ležaja
 • Elementi mašine
 • Kade za ulje
 • Poprečni upravljač
 • Glavčina rotora
 • Liveni delovi u pesku
 • Komponente klizača
 • Klizači
 • Čelični delovi