Skidanje laka sa Röslerom: Osnova za dugotrajne površine

Skidanje laka i ponovno lakiranje se rade pre svega kao zaštita od korozije, što se redovno traži u vazduhoplovnoj industriji. Tehnika vazdušnih i svemirskih letova postavlja najviše zahteve u vezi materijala i tehnologije, pri čemu se stalno definišu nove granice tehničkih izvodljivosti i zahteva održanje minimalnih tolerancija u izradi.

Ovaj izazov susreće Rösler pored ostalog sa postupkom za automatsko ili manuelno skidanje laka sa kompozitnih ili metalnih  površina pri čemu se koristi specijalna sačma od pšenice. Skidanje laka može biti kompletno (lakiranje i grundiranje) ili selektivno (grundiranje ostaje).

Za ravnomerno skidanje boje Rösler je razvio specijalnu mlaznicu. Za razliku od uobičajenih, cilindričnih mlaznica, ona vrši optimalnu raspodelu medijuma preko veće oblasti – tako se izbegava takozvani Hot Spot.

Za apsolutnu kontrolu i sigurnost procesa vođenja mlaznica koristi se u automatskom načinu rada 6-osovinski robot. Kretanje mlaznica se vrši preko laserskog mernog sistema sa kompjuterskom komandom.

Takva mašina na terenu Aerospace

Mogući radni komadi za proces "Skidanje laka"

 • Odeljci
 • Stari delovi kamiona
 • Liveni delovi od aluminijuma
 • Delovi automobila
 • Elementi timskih vozila i transportera
 • Kočiono kućište
 • Razni čelični delovi
 • Valjci za štampanje i utiskivanje
 • Krilni segment
 • Spoljna obloga aviona
 • Stajni trap aviona (Landing gears)
 • Felne aviona (Rims)
 • Gasne boce
 • Vešanje
 • Kućište
 • Kukaste šipke u prijemnom postolju
 • Pomoćni okviri za lakiranje
 • Rupičasti limovi
 • Profili
 • Radijatori
 • Okvir
 • Cevni namotaj
 • Zavrtnji
 • Čelični okviri
 • Čelična šipka
 • Čelično vratilo
 • Ploče za vrata