Sačmarenje vodom pod visokim pritiskom sa Röslerom: ekološki i štiti materijal

Kod Röslerovih uredjaja za sačmarenje  vodom pod visokim pritiskom se čista voda  sa pritiskom do 5.000 bara rotirajućom  multi-mlaznicom prska na  radni komad.  Rotacijom ove mlaznice proizvodi se „efekat mlevenja“  koji omogućava da se veoma tvrdi slojevi uklone a ne oštete radni komad.


Sačmarenje vodom ima veoma mnogo prednosti:

 • Nema deformacija, jer se ne javlja "Peening effekt"
 • Veoma malo skidanje materijala sa osnovnog radnog komada, jer se ne koristi sredstvo za sačmarenje
 • Ekološki
 • Procesna voda se može koristiti u zatvorenom cirkulacionom sistemu
 • Nema naknadnog čišćenja radnih komada od prašine ili ostataka sredstva za sačmarenje
 • Nema potrošnje sredstava za sačmarenje
 • Zaštita radnog komada od korozije je moguća dodavanjem kompaunda

Takva mašina na terenu Aerospace

Mogući radni komadi za proces "Sačmarenje vodom pod visokim pritiskom (Aerospace)"

 • Komore za sagorevanje
 • Fini lim
 • Liveni grozdovi
 • Gazna površina
 • Vodeće lopatice (Vanes)
 • Kućište turbine (Casings)
 • Lopatice turbine (Blades)
 • Šajbne turbine (Rings)