Obaranje ivica sa Röslerom: Rešenja bez čoškova i ivica

Zahteve postavljate Vi, mi u našim centrima za razvoj i testiranje nalazimo najrazunmija ekonomska i tehnička rešenja, da neželjene strukture kao oštre ivice, nepotrebne strugotine ili cunder uklonimo postupcima tehnike sačmarenja ili  kliznog brušenja.

Široka ponuda Röslerovih postrojenja se kreće od najjednostavnijih, manuelnih mašina do potpuno automatskih umreženih izvedbi. Zahvaljujući  visokom učinku obaranja ivica postrojenja – sistemi se mogu koristiti za obradu (obaranje ivica i čišćenje) delova od mesinga, odlivaka od aluminijuma i cinka.

Pored toga, Rösler  je sa markom Hunziker® tehnološka prethodnica u industrijskom obaranju ivica delova od duroplasta i visoko punjenih delova od termoplasta.

Takva mašina na terenu Tehnika kliznog brušenja

Takva mašina na terenu Tehnika sačmarenja

Mogući radni komadi za proces "Obaranje ivica"

 • Prekrivke
 • Prenosno izlazno vratilo
 • AGR kućište
 • Stari delovi kamiona
 • Anker
 • Anker ploče
 • Anker šajbne
 • Graničnici
 • Neobrađeni delovi armatura
 • Neobrađeni delovi armature
 • Osovine za namotavanje sigurnosnih kaiševa
 • Izlazno vratilo
 • Delovi liveni pod pritiskom za automobilsku industriju
 • BBQ delovi roštilja
 • Pričvrsni uglovi
 • Okovi
 • Limeni kavezi
 • Olovna jezgra
 • Kočione klocne
 • Kočione plpče
 • Delovi autogenog sekača
 • Biksne
 • Duplo češljasti kavezi
 • Obrtni delovi
 • Delovi liveni pod pritiskom
 • Tiplovi
 • Ugaone spojke
 • Ulazna vratila
 • Umetni delovi
 • Delovi za ubrizgavanje
 • Elektronski delovi
 • Elektrotehničke komponente
 • Ekscentar
 • Delovi stajnog trapa
 • Lančani delovi vozila
 • Delovi vozila
 • Čaure opruga
 • Opruge
 • Felne
 • Kućište filtera
 • Čeoni poklopac
 • Čeone ploče
 • Kućište
 • Poklopac kućišta
 • Okvir kućišta
 • Zvono reduktora
 • Zupčanici reduktora
 • Klizni ležajevi
 • Liveni delovi od aluminijuma
 • Poluga ručne kočnice
 • Čaure
 • Kućište hidrauličnog motora
 • Kavezi
 • Kanalne ploče
 • Kardanski krstasti zglobovi (liveni srednji delovi)
 • Potpora klapne
 • Sitni delovi
 • Stezni prsten
 • Klipne glave
 • Klipni prstenovi
 • Delovi konstrukcije
 • Telo za hlađenje
 • Plastični delovi
 • Davači kuplunga
 • Kućište kuplunga
 • Primajući bolcen za kuplung
 • Bregasto kućište
 • Delovi laboratorijskih instrumenata
 • Posudica lampe
 • Delovi lampe
 • Lančester kućište
 • Radna kola
 • Okvir merdevina
 • Vodeća osovina kola
 • Kućište šipke upravljača
 • Kamionski menjač
 • Limeni nosači za gašenje
 • Lamele za provetravanje
 • L-komadi
 • Lamele za provetravanje
 • Liveni delovi pod pritiskom od magnezijuma
 • Kućište mašine
 • Okovi za nameštaj
 • Kućište motora
 • Delovi za motorcikl
 • Nosač motora
 • Kućište uljnog filtera
 • Poklopac uljne pumpe
 • Kućište uljne pumpe
 • Kade za ulje
 • Pawl A, pawl E1, Pinion Gear 2, Brake Shoe
 • Perforirana cev
 • Profili za klizne krovove
 • Profili
 • Delovi pumpe
 • Poprečni upravljač
 • Mali zupčanici
 • Cevni/profilni komadi
 • Cevni delovi
 • Cevna potpora
 • Cevni deo-armatura
 • Rotori
 • Listovi testere od Coil
 • Delovi testere
 • Šarniri
 • Ležaj brusnog prstena
 • Puževi
 • Sunčana kola
 • Nogare ogledala
 • Čelični delovi
 • Šipkaste vođice
 • Štancovani delovi
 • Amortizer
 • Klip amortizera
 • Cevi amortizera
 • Krstasto postolje stolice
 • Sinhrone glavčine
 • Delovi za ogledala za putnička vozila
 • Nosači
 • Ploče za vrata
 • T-komadi