Mokro sačmarenje sa Röslerom: Kad se udruže voda i sredstvo za sačmarenje

Poboljšanje površine, čišćenje, reciklaža, skidanje slojeva, priprema za prvonanošenje sloja, obaranje ivica i Shot Peening – to su sve zadaci koje može da ispuni postupak mokrog brušenja. To je postupak koji se bazira na vodi u kombinaciji sa sredstvom za sačmarenje i pogodan je za obradu osetljivih, precizno proizvedenih delova.


Bitne prednosti mokrog sačmarenja su:

 • Nema prašine
 • Pogodno za korišćenje veoma finog sredstva za sačmarenje.
 • Mala potrošnja sredstva za sačmarenje zbog zaštitnog sloja vode (pogodno za Shot Peening)
 • Nizak riziko zgrudnjavanja (naročito kod mekih metala)


Obogaćenjem procesne vode keramičkim i mineralnim sredstvom za sačmarenje može se postići posebna slike površina. Osim toga postupkom mokrog sačmarenja moguće je sačmarenje materijom koji,  iz na primer zdravstvenih razloga  ne sme da dospe u vazduh.

Za dobijanje nepromenjene konstante procesa i kvalitetne obrade površine radnih komada, komanda mlaznicama u Röslerovim postrojenjima za mokro sačmarenje se vrši preko industrijskog robota ili CNC-sistema. Punjenje i pražnjenje se mogu r automatizovati  na razne načine i prilagoditi individualnim zahtevima proizvodnje.

Takva mašina na terenu Aerospace

Mogući radni komadi za proces "Mokro sačmarenje"

 • Aluminijumski delovi liveni pod pritiskom
 • Površine od plemenitog čelika za prehrambenu industriju
 • Komponente od plemenitog čelika
 • Fino liveni delovi
 • Sečenje tvrdog metala
 • Vodeće lopatice (Vanes)
 • Kućišta motora
 • Pribor za operacije
 • Lopatice turbine (Blades)
 • Šajbne turbine (Rings)