Čišćenje sa Röslerom: Za čistu stvar

Čistoća radnih komada između procesnih koraka ili pre montaže ima sve veći značaj u  vrednosnom lancu proizvodnje. Zbog povećanih zahteva za kvalitetom  već danas 10 do 20 procenata  troškova izrade pada na industrijsko čišćenje, sa tendencijom rasta. Rösler Vam nudi efektno i  temeljno čišćenje radnih komada, individualno i optimalno orjentisano na Vaš proces proizvodnje.

Za industrijsko čišćenje elemenata Rösler pored različitih tipova industrijskih postrojenja za pranje  nudi i inovativnu filtersku tehniku kao i sopstvene kompaunde sa dejstvom čišćenja koja se pored ostalog odlikuju visokim kompatbilitetom sa procesom kliznog brušenja.

Tehnika kliznog brušenja specijalno nudi za veliki broj radnih komada postupak čišćenja, gde se čišćenje obavlja ili deo o deo ili upotrebom brusnih tela u kombinaciji sa aktivnom procesnom vodom za pranje. Najčešće se koristi uklanjanje ulja,odmašćivanje, čišćenje u kombinovanom postupku sa obaranjem ivica ili lakim otupljivanjem ivica.Tako se može odustati od dodatnog procesa pranja a troškovi i vreme proizvodnje se efektivno minimalizuju.

U sopstvenim centrima za testiranje  rado izvodimo probna čišćenja Vaših radnih komada a u našoj dobro opremljenoj laboratoriji proveravamo da li su ispoštovani Vaši zahtevi u pogledu čistoće opranih delova u skladu sa VDA 19 i ISO 16232.

Takva mašina na terenu Tehnika kliznog brušenja

Takva mašina na terenu Tehnika sačmarenja

Mogući radni komadi za proces "Čišćenje / uklanjanje ulja / odmašćivanje"

 • Prekrivke za uljne kade
 • Sagoreni delovi
 • Delovi bagera
 • Pričvrsni delovi
 • Okovi
 • Limeni odresci
 • Limovi
 • Limeni profili
 • Limene table
 • Limeni vučeni delovi (šajbne)
 • Olovna jezgra
 • Držač osovinice
 • Ploče i posude za sagorevanje
 • Delovi autogenog sekača
 • Delovi autogenog zavarivača
 • Biksne
 • BU-čaure
 • Prigušivač
 • Delovi prigušivača
 • Pritisni valjak
 • Kalupi za livenje pod pritiskom
 • Delovi liveni pod pritiskom
 • Tiplovi
 • Žice od plemanitog čelika
 • Kućište elektromotora
 • Rezervni delovi poljoprivredne uređaje
 • Ekstruzione matrice
 • Okvir za bicikl
 • Opruge
 • Fino liveni delovi
 • Fino liveni grozdovi
 • Pljosnati delovi
 • Prirubnica
 • Kalupi
 • Liveni gvozdeni delovi
 • Kućište
 • Delovi kućišta (reduktor)
 • Gelender
 • Kovane lopatice turbine
 • Reduktor
 • Zupčanici reduktora
 • Vratila reduktora
 • Rešetka
 • Žareni delovi
 • Osnovni okvir
 • Liveni i autogeno sečeni delovi posle termičke obrade
 • Liveni i kovani delovi
 • Kalupi za livenje
 • Kokile za livenje
 • Liveni delovi od aluminijuma
 • Držači
 • Habe
 • Toplo trnje
 • Kućište hidrauličnog motora
 • H-profili
 • I-nosač profila
 • Industrijski kalupi za pečenje
 • Nosači kablova/-limova
 • Hladno valjani presovani delovi
 • Delovi karoserije
 • Konični zupčanici
 • Jezgrovite ploče za kućišta privrednih vozila
 • Sitni delovi
 • Palica
 • Kokile
 • Kokilni liveni kalupi za alu-felne
 • Kućište kompresora za hladnjače
 • Konstrukcije
 • Kranske kuke
 • Kranski delovi
 • Krstasti zglobovi
 • Prstenovi kugličnih ležajeva
 • Kalupi za brizganje plastike
 • Bakarni okovi
 • Radilica
 • Kuter noževi
 • Kolica za kuter
 • Delovi laboratorijskih instrumenata
 • Traverze za lakiranje
 • Lančester kućište
 • Laserski sečeni delovi
 • Vodeća osovina kola
 • Kamionske osovine
 • Delovi motora za kamione
 • Lon-obrade
 • Lon-sačmarenje
 • Mašinski delovi za tekstilne mašine
 • Metalne konstrukcije (varene traverze, stubovi-elementi)
 • Modularni čoškovi
 • Montažni ugao
 • Delovi menjača motorcikla
 • Matice
 • Eksersko gvožđe
 • Bregaste ploče
 • Peć-elementi
 • Delovi peći
 • Kućište uljnog filtera
 • PEEK mala cev
 • Plazmom sečeni delovi
 • Ploče
 • Valjci za utiskivanje
 • Presovani delovi
 • Profili
 • Limovi odbojnika
 • Telo točka
 • Okvir
 • Ustavljačka čaura
 • Šuplji pravougaoni profili
 • Referentni elementi
 • Prstenovi
 • Mali zupčanici
 • Cev
 • Glavčina rotora
 • Neobrađeni delovi testere i vratila
 • Liveni delovi u pesku
 • Stega
 • Naglavka menjača
 • Šeibne
 • Ležaj brusnog prstena
 • Nosač brusne ploče
 • Sud za topljenje
 • Kovački bolcen
 • Kalupi za kovanje
 • Freza za sneg
 • Zastittni čekić
 • Zavrtnji
 • Postolje za varenje
 • Vareni delovi
 • Segmenti
 • Čelični delovi
 • Čelična vratila za mašine za štampanje
 • Šipke
 • Štancovani delovi
 • Osovine viljuškara
 • Čelični sitni delovi
 • Smeranje
 • Bočni štitnik za motorcikle
 • Sinhroni prstenovi
 • Rezervoari (transformatori)
 • Delovi za pumpu
 • Tanjiraste opruge
 • Tanjirasto kolo
 • Torzioni profili
 • Torzione cevi
 • Nosivi delovi
 • Doboši
 • Neobrađene lopatice turbine