Röslerovi postupci obrade: efikasna i pouzdana obrada površina

Imajte poverenja u svetskog lidera u oblasti kliznog brušenja i sačmarenja

Tehnika kliznog brušenja i sačmarenja se svakodnevno koristi u raličitim varijantama u gotovo svim oblastima industrije.Bez obzira da li je u pitanju metal, plastika, keramika, staklo, tekstil, kamen ili drvo ili se radi o obaranju ivica, odmašćivanju, uklanjanju cundera ili peska, skidanju rđe, grubljenju površina, matiranju, ravnanju, zaobljavanju ivica ili očvšćavanju, o mokrom sačmarenju ili poliranju do visokog sjaja: mogućnosti korišćenja Röslerovih postrojenja za klizno brušenje i sačmarenje su sasvim sigurno neograničane.

U fokusu Röslerovih razvoja su želje i zahtevi kupaca. Ogroman procesno-tehnički Know-How, kompetentnost za sistemske veze kao i mnogobrojni sopstveni centri za razvoj i testiranje, koje Rösler ima širom sveta, omogućuju donošenje rešenja orijentisanih na korisnika, što je naročita prednost Rösler-a, a našim kupcima garantuje najviši nivo kvaliteta i efikasnosti.