Rösler turbinska tehnika

Lake za servisiranje, velikog dejstva, rezistentne na habanje

Srce svakog postrojenja za sačmarenje je turbina. Ona utiče na rezultat sačmarenja i po pravilu je najveći konzument potrošnog materijala, ona je jedan od elemenata kojem je potreban najintenzivniji servis pa stoga nudi i najveću mogućnost uštede. Našim patentiranim novo- razvijenim turbinama serije Gamma G i Rutten Gamma spremili smo turbine sa inovativnim dizajnom lopatica – za maksimalno dejstvo, visokog kvaliteta i sa mogućnošću znatne uštede energije.

Ubeđeni smo, da možemo da optimiramo Vaš sistem sačmarenja – sa garancijom uspeha. Ukoliko posle rekonstrukcije ne budete sasvim zadovoljni rezultatom, besplatno ćemo izvaditi turbine!

Pregled prednosti naših turbina:

Manji utrošak prilikom servisiranja
16 puta veća otpornost na habanje Vreme postojanosti i do 40.000 sati*

Kraće vreme obrade
Do 77% veći učinak sačmarenja I oslobađanje novih kapaciteta

Manja potrošnja energije
Do 25% ušteda troškova i ispunjenje važnih smernica za zaštitu okoline*

Manja potrošnja radnih sredstava
Do 30% uštede troškova za sačmu i rezervne delove*

*U zavisnosti od primene; U poređenju sa uobičajenim turbinama

Gama G: turbina čije je servisiranje najlakše na svetu

Revolucionarnom Gamma G turbinom Rösler je napravio ogroman korak u kontinuiranom razvoju turbina. To je turbina čije je servisiranje najlakše na svetu, turbina koja se može jednostavno instalisati i nadograditi na široku paletu postrojenja i pri tom ima jedinstven odnos cena-učinak.

 • Ekstremno velika brzina izbacivanja zbog proračunatog ugla zakrivljenosti pa zato i precizno izbacivanje sredstva za sačmarenje pri optimalnom stepenu dejstava
 • Energetski eficijentno izbacivanje sredstva za sačmarenje čak do 15%
 • Interesantan oblik lopatica u zaštićenom dizajnu
 • Specijalne lopatice od kovanog alatnog čelika za visoku rezistenciju na habanje
 • Jednostavno vraćanje smera obrtanja turbinskog točka
 • Lopatice koje se mogu koristiti sa obe strane
 • 3-stuko vreme trajanja po lopatici, zavisno od sredstva za sačmarenje
 • Jednostavna zamena lopatica preko poklopca turbine

RUTTEN Gamma: za dugo trajanja i ekstremnu rezistentnost na habanje

Naše turbine visokog učinka iz serije RUTTEN Gamma imaju i do 16 puta duži vek trajanja u odnosu na uobičajene turbine. Legura od čvrstog metala, lopatice koje se mogu koristiti sa obe strane, jednostavno okretanje smera obrtanja točka turbine čine to mogućim.

Velika lakoća servisiranja kao i energetski eficientno izbacivanje sredstva za sačmarenje i do 25% su takođe prednosti ovog inovacionog dizajna lopatica.

 • Maksimalna brzina izbacivanja zbog proračunatog ugla zakrivljenosti pa zato i precizno izbacivanje sredstva za sačmarenje pri optimalnom stepenu dejstava
 • Energetski eficientno izbacivanje sredstva za sačmarenje čak do 25%
 • Lopatice od legure ekstremno otporne na habanje sa visokom rezistencijom na habanje
 • Lopatice koje se mogu koristiti sa obe strane
 • Jednostavno vraćanje smera obrtanja turbinskog točka
 • 10 - 16 puta duži vek trajanja, zavisno od sredstva za sačmarenje