Rösler – procesna sredstva

Na vrhu tehnološkog razvoja u oblasti kliznog brušenja

Rösler proizvodi plastična brusna tela, hemijska sredstva za obradu materijala (kompaund), prečistače procesnih i otpadnih voda i ima 60-godišnje iskustvo u proizvodni keramičkih brusnih tela. Rösler-ova paleta proizvoda obuhvata 15.000 proizvoda pa samim tim i najobimniji program na svetu.

I pored toga, u laboratorijama i centrima za testiranje stalno radimo na razvoju naših proizvoda i procesa. Našem sortimanu procesnih sredstava godišnje dodamo oko 150 novih proizvoda.

Rösler je investirao u novu proizvodnju brusnih tela u firmi sa sedištem u Hausen-u, koja je počela sa radom u martu 2017, da bi i u budućnosti mogao pravovremeno da odgovori na povećanu potražnju kvalitetnih visoko cenjenih brusnih tela. Da bi smo mogli da Vam garantujemo optimalnu konstantnost procesa proizvodnje, kvalitet proizvodnje procesnih sredstava proveravamo kontrolom kvaliteta prema DIN EN ISO 9001 i 50001.

U našim centralnim skladištima i depoima našin sestrinskih firmi, širom sveta stalno skladištimo ca. 8000 tona kvalitetnih procesnih sredstava. U Nemačkoj se isporuke vrše u skladu sa terminom našom servisom za direktne isporuke koji ima sopstveni vozni park.

Naš asorrtiman obuhvata keramička i plastična brusna tela veličine od 0,8 do 80 milimetara, odlikuje se najvećom različitošću formi na tržištu a nudi i mnogobrojne specijalne dimenzije.