Merna tehnika

Osigurati kvalitet za konstantno dobre rezultate

Imajte poverenja u kompetentnost Rösler-a. Naš stav je, da Vam transparentno predstavimo procese Vaše obrade površine i da zajedno sa Vama pređemo celokupan put za postizanje optimalnog procesa obrade i inovativnih ključnih tehnologija: Rösler – finding a better way.

Zato Vam nudimo osetljivu,konfokalnu ,trodimenzionalnu, vizuelnu i akustičnu mernu tehniku. Za Vas imamo spremne i mogućnosti mehaničke kao i hemisjke analize. U našem tehnološkom centru i namodernije opremljenoj laboratoriji u našem sedištu u Untrmerzbach-u, po Vašoj želji vršimo seriju merenja, dokazivo dokumentujemo rezultate i na osnovu naših programa modernizacije postrojenja rado Vas savetujemo u vezi sa optimiranjem procesa obrade, , na primer za dalji razvoj reciklaže Vaše procesne vode, za umreženje sistema i potpunu automatizaciju sistema kontrole procesa.

Procesi sačmarenja postaju sve kompleksniji i zahtevniji, naročito u Shot Peening oblasti. Ovde se ciljano stvara pritisak unutranjeg napona materijala. Naponi materijala se na površini elemenata mogu precizno analizirati pomoću rendgenske difraktometrije. Stručnim znanjem i modernom mernom tehnikom smo u stanju da izvršimo veoma kompleksna merenja za utvrđivanje pritiska unutrašnjeg napona materijala.